public space, design academy

June 16, 2011

Brabant Stad 2040

Ruimtelijke agenda
Het Rijk werkt aan een integrale, langetermijnvisie op de Nationale Stedelijke Netwerken. Als tweede stedelijke netwerk van Nederland wil BrabantStad graag samen met het Rijk meedenken over de rijksvisie op BrabantStad voor de periode 2020-2040. De regionale agenda biedt, vanuit het perspectief van de regio, een eerste aanzet voor de te behandelen thema’s en opgaven. Daarnaast wordt een voorstel gedaan om de geplande rijksvisie op BrabantStad te koppelen aan de MIRT-gebiedsagenda als kader voor rijksinvesteringen in de regio. Het stedelijk netwerk BrabantStad, bestaande uit vijf complementaire steden met elk een eigen profiel, zet in op een duurzaam en concurrerend perspectief als Europese topkennisregio. De toekomst van BrabantStad als duurzame, innovatieve en concurrerende kennisregio ligt besloten in een combinatie van het goede Brabantse leven temidden van internationale netwerken, economische concurrentie- en innovatiekracht; een slimme verbinding van regionale kernwaarden met een wereldwijd georiënteerde dynamiek van traditie en moderniteit. Het beeld dat zich daarbij opdringt is dat van BrabantStad als een uitgestrekt metropolitaan campus- en parklandschap met stedelijke en landelijke accenten (mozaïekpatroon), een duurzame proeftuin voor kennis, innovatie en creativiteit, een combinatie van high tech, high touch en high green, van Brainport en Brabants Bont. Dit past bij de kernkwaliteiten van de regio, de kennisinstellingen, de bedrijvigheid, de creativiteit, het landschap, de manier van leven en het verleden van dit dorpstedelijke netwerk in een groenblauw mozaïek.

Site Marco Vermeulen over Brabant Stad 2040

bereikbaarheid regionaal (kaart marco Vermeulen)

bereikbaarheid internationaal (kaart marco Vermeulen)

publiek domein (kaart Marco Vermeulen)

Laadvermogen (kaart Marco Vermeulen)

Economie (kaart Marco Vermeulen)

more from similar articles: